Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

GEA Food Solutions Nordic A/S

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 21 965 Less Arrow 16 569 More Arrow 19 804
Resultat efter finansnetto 705 Less Arrow 260 Less Arrow 74
Balansomslutning 10 558 Less Arrow 10 265 Less Arrow 7 704
Omsättningstillgångar 10 558 Less Arrow 10 265 Less Arrow 7 704
Kortfristiga skulder 11 558 More Arrow 11 619 Less Arrow 9 207
Justerat eget kapital -999 Less Arrow -1 357 Less Arrow -1 503
- aktiekapital 67 Equal arrow 67 Equal arrow 67
Antal anställda (medeltal) 15 Equal arrow 15 Equal arrow 15

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet -9,5% Less Arrow -13,2% Less Arrow -19,5%
Omsättning per anställd 1 464 Less Arrow 1 105 More Arrow 1 320
Resultat i procent av omsättning 3,2% Less Arrow 1,6% Less Arrow 0,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 91,3% Less Arrow 88,3% Less Arrow 83,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -70,6% More Arrow -19,2% More Arrow -4,9%
Förändring omsättning 5 389 Less Arrow -3 315 More Arrow 193
Förändring omsättning % 33% Less Arrow -17% More Arrow 1%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.