Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

GEA Food Solutions Nordic A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 224 635 Less Arrow 166 313 More Arrow 206 624
Resultat efter finansnetto 7 211 Less Arrow 2 605 Less Arrow 774
Balansomslutning 107 980 Less Arrow 103 034 Less Arrow 80 378
Omsättningstillgångar 107 980 Less Arrow 103 034 Less Arrow 80 377
Kortfristiga skulder 118 200 Less Arrow 116 631 Less Arrow 96 059
Justerat eget kapital -10 220 Less Arrow -13 619 Less Arrow -15 680
- aktiekapital 688 Less Arrow 675 More Arrow 698
Antal anställda (medeltal) 15 Equal arrow 15 Equal arrow 15

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet -9,5% Less Arrow -13,2% Less Arrow -19,5%
Omsättning per anställd 14 976 Less Arrow 11 088 More Arrow 13 775
Resultat i procent av omsättning 3,2% Less Arrow 1,6% Less Arrow 0,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 91,4% Less Arrow 88,3% Less Arrow 83,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -70,6% More Arrow -19,1% More Arrow -4,9%
Förändring omsättning 55 112 Less Arrow -33 276 More Arrow 2 010
Förändring omsättning % 33% Less Arrow -17% More Arrow 1%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.