Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

G. Hagen Holding AS

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 146 158 Less Arrow 133 889 More Arrow 137 417
Finansiella kostnader 9 355 Less Arrow 7 126 Less Arrow 6 918
Resultat efter finansnetto 2 107 Less Arrow -2 280 More Arrow 4 324
Balansomslutning 230 061 Less Arrow 225 697 More Arrow 236 197
Omsättningstillgångar 43 941 Less Arrow 38 782 More Arrow 50 128
Kortfristiga skulder 29 414 More Arrow 38 251 Less Arrow 35 913
Justerat eget kapital 19 291 Less Arrow 17 748 More Arrow 19 638
- aktiekapital 1 937 Equal arrow 1 937 Equal arrow 1 937
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 More Arrow 40
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 8,4% Less Arrow 7,9% More Arrow 8,3%
Omsättning per anställd 3 435
Resultat i procent av omsättning 1,4% Less Arrow -1,7% More Arrow 3,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 5,0% Less Arrow 2,1% More Arrow 4,8%
Balanslikviditet 149,4% Less Arrow 101,4% More Arrow 139,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 10,9% Less Arrow -12,8% More Arrow 22,0%
Förändring omsättning 12 269 Less Arrow -3 528 More Arrow 51 406
Förändring omsättning % 9% Less Arrow -3% More Arrow 60%
Förändring ant. anställda 0 Less Arrow -40 More Arrow 3
Förändring ant. anställda % -100% More Arrow 8%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.