Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

G. Hagen Holding AS

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 14 819 Less Arrow 13 349 More Arrow 13 965
Finansiella kostnader 949 Less Arrow 710 Less Arrow 703
Resultat efter finansnetto 214 Less Arrow -227 More Arrow 439
Balansomslutning 23 326 Less Arrow 22 503 More Arrow 24 003
Omsättningstillgångar 4 455 Less Arrow 3 867 More Arrow 5 094
Kortfristiga skulder 2 982 More Arrow 3 814 Less Arrow 3 650
Justerat eget kapital 1 956 Less Arrow 1 770 More Arrow 1 996
- aktiekapital 196 Less Arrow 193 More Arrow 197
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 More Arrow 40
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 8,4% Less Arrow 7,9% More Arrow 8,3%
Omsättning per anställd 349
Resultat i procent av omsättning 1,4% Less Arrow -1,7% More Arrow 3,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 5,0% Less Arrow 2,1% More Arrow 4,8%
Balanslikviditet 149,4% Less Arrow 101,4% More Arrow 139,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 10,9% Less Arrow -12,8% More Arrow 22,0%
Förändring omsättning 1 244 Less Arrow -352 More Arrow 5 224
Förändring omsättning % 9% Less Arrow -3% More Arrow 60%
Förändring ant. anställda 0 Less Arrow -40 More Arrow 3
Förändring ant. anställda % -100% More Arrow 8%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.