Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

Finnmarkssykehuset Hf

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 2 206 634 Less Arrow 2 055 174 Less Arrow 2 020 261
Finansiella kostnader 28 445 Less Arrow 22 257 Less Arrow 792
Resultat efter finansnetto -55 021 More Arrow -17 974 More Arrow 9 603
Balansomslutning 3 015 065 Less Arrow 2 826 006 Less Arrow 2 485 649
Omsättningstillgångar 162 000 Less Arrow 139 823 More Arrow 157 304
Kortfristiga skulder 738 929 Less Arrow 460 446 Less Arrow 456 471
Justerat eget kapital 742 627 More Arrow 797 648 More Arrow 815 623
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 24,6% More Arrow 28,2% More Arrow 32,8%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning -2,5% More Arrow -0,9% More Arrow 0,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -0,9% More Arrow 0,2% More Arrow 0,4%
Balanslikviditet 21,9% More Arrow 30,4% More Arrow 34,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -7,4% More Arrow -2,3% More Arrow 1,2%
Förändring omsättning 151 460 Less Arrow 34 913 Less Arrow -21 151
Förändring omsättning % 7% Less Arrow 2% Less Arrow -1%
Förändring ant. anställda
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.