Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

Finnmarkssykehuset Hf

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 1 671 235 Less Arrow 1 530 141 Less Arrow 1 528 474
Finansiella kostnader 21 543 Less Arrow 16 571 Less Arrow 599
Resultat efter finansnetto -41 671 More Arrow -13 382 More Arrow 7 265
Balansomslutning 2 283 516 Less Arrow 2 104 050 Less Arrow 1 880 574
Omsättningstillgångar 122 694 Less Arrow 104 103 More Arrow 119 012
Kortfristiga skulder 559 642 Less Arrow 342 816 More Arrow 345 353
Justerat eget kapital 562 442 More Arrow 593 874 More Arrow 617 078
- aktiekapital 76 Less Arrow 74 More Arrow 76
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 24,6% More Arrow 28,2% More Arrow 32,8%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning -2,5% More Arrow -0,9% More Arrow 0,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -0,9% More Arrow 0,2% More Arrow 0,4%
Balanslikviditet 21,9% More Arrow 30,4% More Arrow 34,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -7,4% More Arrow -2,3% More Arrow 1,2%
Förändring omsättning 114 711 Less Arrow 25 994 Less Arrow -16 002
Förändring omsättning % 7% Less Arrow 2% Less Arrow -1%
Förändring ant. anställda
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.