Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

FORSEA Helsingør ApS

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 110
- Antal anställda 1 385

Branschrankning

Bransch: 50 Sjötransport

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 2
- Antal anställda 13
- Balansomslutning 7
- Balansomslutning 27
- Lönsamhet 8
- Lönsamhet 120
- Omsättning 7
- Omsättning 31
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 41
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 221
- Resultat 10
- Resultat 29
- Soliditet 11
- Soliditet 96