Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

FORSEA Helsingør ApS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 522 338 Less Arrow 443 394 More Arrow 682 759
Resultat efter finansnetto 73 663 Less Arrow 71 400 More Arrow 116 522
Balansomslutning 919 149 More Arrow 997 939 More Arrow 1 000 269
Omsättningstillgångar 424 339 More Arrow 482 263 Less Arrow 428 782
Kortfristiga skulder 158 330 More Arrow 245 120 Less Arrow 176 177
Justerat eget kapital 671 242 Less Arrow 654 670 More Arrow 714 920
- aktiekapital 55 011 Less Arrow 53 969 More Arrow 55 872
Antal anställda (medeltal) 350 Equal arrow 350 Equal arrow 350

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 73,0% Less Arrow 65,6% More Arrow 71,5%
Omsättning per anställd 1 492 Less Arrow 1 267 More Arrow 1 951
Resultat i procent av omsättning 14,1% More Arrow 16,1% More Arrow 17,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 268,0% Less Arrow 196,7% More Arrow 243,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 11,0% Less Arrow 10,9% More Arrow 16,3%
Förändring omsättning 70 389 Less Arrow -216 120 More Arrow -11 375
Förändring omsättning % 16% Less Arrow -33% More Arrow -2%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.