Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

Einar Kornerup A/S

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2022/09 2021/09 2020/09
Omsättning 1 078 296 Less Arrow 990 814 More Arrow 1 026 870
Resultat efter finansnetto 32 374 Less Arrow 29 202 More Arrow 30 497
Balansomslutning 452 823 More Arrow 453 402 Less Arrow 419 878
Omsättningstillgångar 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Kortfristiga skulder 260 275 More Arrow 279 683 Less Arrow 237 631
Justerat eget kapital 142 565 Less Arrow 134 015 More Arrow 140 423
- aktiekapital 33 782 Less Arrow 32 895 More Arrow 35 714
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Nyckeltal

Bokslut 2022/09 2021/09 2020/09
Soliditet 31,5% Less Arrow 29,6% More Arrow 33,4%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 3,0% Less Arrow 2,9% More Arrow 3,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 22,7% Less Arrow 21,8% Less Arrow 21,7%
Förändring omsättning 60 757 Less Arrow 45 018 More Arrow 56 887
Förändring omsättning % 6% Less Arrow 5% More Arrow 6%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/09 2021/09 2020/09
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.