Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

Einar Kornerup A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/09 2021/09 2020/09
Omsättning 1 124 695 Less Arrow 991 679 Less Arrow 976 846
Resultat efter finansnetto 33 767 Less Arrow 29 228 Less Arrow 29 011
Balansomslutning 472 308 Less Arrow 453 798 Less Arrow 399 424
Omsättningstillgångar 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Kortfristiga skulder 271 474 More Arrow 279 927 Less Arrow 226 055
Justerat eget kapital 148 699 Less Arrow 134 132 Less Arrow 133 582
- aktiekapital 35 235 Less Arrow 32 923 More Arrow 33 974
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Nyckeltal

Bokslut 2022/09 2021/09 2020/09
Soliditet 31,5% Less Arrow 29,6% More Arrow 33,4%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 3,0% Less Arrow 2,9% More Arrow 3,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 22,7% Less Arrow 21,8% Less Arrow 21,7%
Förändring omsättning 63 371 Less Arrow 45 057 More Arrow 54 116
Förändring omsättning % 6% Less Arrow 5% More Arrow 6%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/09 2021/09 2020/09
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.