Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

Einar Kornerup A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/09 2018/09 2017/09
Omsättning 936 708 More Arrow 1 048 664 Less Arrow 783 339
Resultat efter finansnetto 26 281 Less Arrow 4 158 More Arrow 4 445
Balansomslutning 458 520 More Arrow 478 284 Less Arrow 423 546
Omsättningstillgångar 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Kortfristiga skulder 288 280 More Arrow 304 477 Less Arrow 284 717
Justerat eget kapital 129 902 Less Arrow 105 107 More Arrow 110 300
- aktiekapital 34 489 Less Arrow 33 130 Less Arrow 30 851
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/09 2018/09 2017/09
Soliditet 28,3% Less Arrow 22,0% More Arrow 26,0%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 2,8% Less Arrow 0,4% More Arrow 0,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 20,2% Less Arrow 4,0% Equal arrow 4,0%
Förändring omsättning -154 985 More Arrow 207 469 Less Arrow 57 019
Förändring omsättning % -14% More Arrow 25% Less Arrow 8%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/09 2018/09 2017/09
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.