Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

Box Bygg AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/06 2020/04
Omsättning 406 929 More Arrow 506 419 Less Arrow 474 216
Finansiella kostnader 169 Less Arrow 149 More Arrow 234
Resultat efter finansnetto -18 068 More Arrow 7 180 Less Arrow 229
EBITDA -17 728 More Arrow 7 162 Less Arrow 618
Balansomslutning 143 620 Less Arrow 86 019 Less Arrow 85 792
Omsättningstillgångar 143 569 Less Arrow 83 267 Less Arrow 82 955
Kortfristiga skulder 148 209 Less Arrow 70 390 More Arrow 77 336
Justerat eget kapital -4 589 More Arrow 13 479 Less Arrow 8 080
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/06 2020/04
Soliditet -3,2% More Arrow 15,7% Less Arrow 9,4%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning -4,4% More Arrow 1,4% Less Arrow 0,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -12,5% More Arrow 8,5% Less Arrow 0,5%
Balanslikviditet 96,9% More Arrow 118,3% Less Arrow 107,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 393,7% Less Arrow 53,3% Less Arrow 2,8%
Förändring omsättning -99 490 More Arrow 32 203 More Arrow 103 439
Förändring omsättning % -20% More Arrow 7% More Arrow 28%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/06 2020/04
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.