Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 DKK)

RESULTAT (x1000 DKK)

Box Bygg AB

Bokslutsinformation (x1000 DKK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/06 2020/04
Omsättning 271 923 More Arrow 371 933 Less Arrow 330 387
Finansiella kostnader 113 Less Arrow 109 More Arrow 163
Resultat efter finansnetto -12 074 More Arrow 5 273 Less Arrow 160
EBITDA -11 846 More Arrow 5 260 Less Arrow 431
Balansomslutning 95 972 Less Arrow 63 176 Less Arrow 59 771
Omsättningstillgångar 95 938 Less Arrow 61 154 Less Arrow 57 795
Kortfristiga skulder 99 038 Less Arrow 51 697 More Arrow 53 880
Justerat eget kapital -3 067 More Arrow 9 899 Less Arrow 5 629
- aktiekapital 67 More Arrow 73 Less Arrow 70
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/06 2020/04
Soliditet -3,2% More Arrow 15,7% Less Arrow 9,4%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning -4,4% More Arrow 1,4% Less Arrow 0,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -12,5% More Arrow 8,5% Less Arrow 0,5%
Balanslikviditet 96,9% More Arrow 118,3% Less Arrow 107,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 393,7% Less Arrow 53,3% Less Arrow 2,8%
Förändring omsättning -66 483 More Arrow 23 651 More Arrow 72 066
Förändring omsättning % -20% More Arrow 7% More Arrow 28%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/06 2020/04
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.