Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Boelskifte Advokater Advokataktieselskab

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 3 892
- Antal anställda 16 959

Branschrankning

Bransch: 69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 44
- Antal anställda 224
- Balansomslutning 215
- Balansomslutning 1 493
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 46
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 822
- Resultat 83
- Resultat 621
- Soliditet 156
- Soliditet 6 645