Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Boelskifte Advokater Advokataktieselskab

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 4 408 More Arrow 5 431 Less Arrow 4 067
Balansomslutning 9 301 More Arrow 9 987 Less Arrow 8 131
Omsättningstillgångar 8 509 More Arrow 9 232 Less Arrow 7 218
Kortfristiga skulder 4 938 Less Arrow 4 819 Less Arrow 3 962
Justerat eget kapital 4 141 More Arrow 4 934 Less Arrow 3 951
- aktiekapital 712 Less Arrow 702 Less Arrow 675
Antal anställda (medeltal) 35 Equal arrow 35 Equal arrow 35

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 44,5% More Arrow 49,4% Less Arrow 48,6%
Omsättning per anställd 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat i procent av omsättning
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 172,3% More Arrow 191,6% Less Arrow 182,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 106,4% More Arrow 110,1% Less Arrow 102,9%
Förändring omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.