Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

Aurora AS

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 506 745 Less Arrow 399 882 Less Arrow 322 538
Finansiella kostnader 22 639 Less Arrow 19 799 Less Arrow 18 895
Resultat efter finansnetto 5 317 More Arrow 11 998 More Arrow 15 403
Balansomslutning 303 948 More Arrow 345 607 Less Arrow 199 016
Omsättningstillgångar 245 954 More Arrow 294 403 Less Arrow 140 917
Kortfristiga skulder 193 276 More Arrow 241 569 Less Arrow 95 807
Justerat eget kapital 70 874 Less Arrow 64 319 Less Arrow 57 447
- aktiekapital 13 388 Equal arrow 13 388 Equal arrow 13 388
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 23,3% Less Arrow 18,6% More Arrow 28,9%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 1,0% More Arrow 3,0% More Arrow 4,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 9,2% Equal arrow 9,2% More Arrow 17,2%
Balanslikviditet 127,3% Less Arrow 121,9% More Arrow 147,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 7,5% More Arrow 18,7% More Arrow 26,8%
Förändring omsättning 106 863 Less Arrow 77 344 Less Arrow 31 408
Förändring omsättning % 27% Less Arrow 24% Less Arrow 11%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.