Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

Aurora AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 536 078 Less Arrow 409 670 Less Arrow 322 846
Finansiella kostnader 23 949 Less Arrow 20 284 Less Arrow 18 913
Resultat efter finansnetto 5 625 More Arrow 12 292 More Arrow 15 418
Balansomslutning 321 542 More Arrow 354 066 Less Arrow 199 206
Omsättningstillgångar 260 191 More Arrow 301 609 Less Arrow 141 052
Kortfristiga skulder 204 464 More Arrow 247 482 Less Arrow 95 899
Justerat eget kapital 74 977 Less Arrow 65 893 Less Arrow 57 502
- aktiekapital 14 163 Less Arrow 13 716 Less Arrow 13 401
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 23,3% Less Arrow 18,6% More Arrow 28,9%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 1,0% More Arrow 3,0% More Arrow 4,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 9,2% Equal arrow 9,2% More Arrow 17,2%
Balanslikviditet 127,3% Less Arrow 121,9% More Arrow 147,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 7,5% More Arrow 18,7% More Arrow 26,8%
Förändring omsättning 113 049 Less Arrow 79 237 Less Arrow 31 438
Förändring omsättning % 27% Less Arrow 24% Less Arrow 11%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.