Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Albert Bonnier AB

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 60
- Antal anställda 60

Branschrankning

Bransch: 64 Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 4
- Antal anställda 4
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 2 739
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 2 739
- Balansomslutning 28
- Balansomslutning 39
- Omsättning 6
- Omsättning 7
- Soliditet 4 073
- Soliditet 4 793

Bransch: 58 Förlagsverksamhet

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 1
- Antal anställda 1
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 1 329
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 1 329
- Balansomslutning 1
- Balansomslutning 1
- Omsättning 1
- Omsättning 1
- Soliditet 1 882
- Soliditet 2 116