Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Albert Bonnier AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 26 896 000 Less Arrow 26 705 000 Less Arrow 26 642 000
Finansiella kostnader 251 000 More Arrow 276 000 More Arrow 393 000
Resultat efter finansnetto 451 000 Less Arrow 233 000 More Arrow 1 105 000
EBITDA 5 119 000 Less Arrow 4 301 000 More Arrow 5 591 000
Balansomslutning 34 644 000 Less Arrow 32 620 000 More Arrow 33 653 000
Omsättningstillgångar 6 691 000 More Arrow 7 169 000 More Arrow 7 492 000
Kortfristiga skulder 11 561 000 Less Arrow 10 248 000 Less Arrow 10 116 000
Justerat eget kapital 2 929 000 More Arrow 3 005 000 Less Arrow 2 920 000
- aktiekapital 3 000 Equal arrow 3 000 Equal arrow 3 000
Antal anställda (medeltal) 8 796 More Arrow 9 410 More Arrow 9 643

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 8,5% More Arrow 9,2% Less Arrow 8,7%
Omsättning per anställd 3 058 Less Arrow 2 838 Less Arrow 2 763
Resultat i procent av omsättning 1,7% Less Arrow 0,9% More Arrow 4,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 2,0% Less Arrow 1,6% More Arrow 4,5%
Balanslikviditet 57,9% More Arrow 70,0% More Arrow 74,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 15,4% Less Arrow 7,8% More Arrow 37,8%
Förändring omsättning 191 000 Less Arrow 63 000 Less Arrow -393 000
Förändring omsättning % 1% Less Arrow 0% Less Arrow -1%
Förändring ant. anställda -614 More Arrow -233 Less Arrow -250
Förändring ant. anställda % -7% More Arrow -2% Less Arrow -3%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.