Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Albert Bonnier AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 22 635 000 Less Arrow 21 393 000 Less Arrow 20 771 000
Finansiella kostnader 2 570 000 Less Arrow 114 000 More Arrow 145 000
Resultat efter finansnetto -1 230 000 More Arrow 5 069 000 Less Arrow 3 192 000
EBITDA 2 199 000 More Arrow 4 231 000 Less Arrow 2 994 000
Balansomslutning 41 145 000 More Arrow 41 185 000 Less Arrow 34 984 000
Omsättningstillgångar 11 493 000 Less Arrow 11 217 000 Less Arrow 8 713 000
Kortfristiga skulder 9 740 000 Less Arrow 9 487 000 Less Arrow 8 823 000
Justerat eget kapital 5 026 000 More Arrow 5 316 000 Less Arrow 4 394 000
- aktiekapital 3 000 Equal arrow 3 000 Equal arrow 3 000
Antal anställda (medeltal) 8 315 More Arrow 8 365 More Arrow 8 467

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 12,2% More Arrow 12,9% Less Arrow 12,6%
Omsättning per anställd 2 722 Less Arrow 2 557 Less Arrow 2 453
Resultat i procent av omsättning -5,4% More Arrow 23,7% Less Arrow 15,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 3,3% More Arrow 12,6% Less Arrow 9,5%
Balanslikviditet 118,0% More Arrow 118,2% Less Arrow 98,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -24,5% More Arrow 95,4% Less Arrow 72,6%
Förändring omsättning 1 242 000 Less Arrow 622 000 Less Arrow -46 000
Förändring omsättning % 6% Less Arrow 3% Less Arrow 0%
Förändring ant. anställda -50 Less Arrow -102 More Arrow 62
Förändring ant. anställda % -1% Equal arrow -1% More Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.