Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

AF Gruppen ASA

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 22 611 000 Less Arrow 18 767 000 Less Arrow 11 876 000
Finansiella kostnader 0
Resultat efter finansnetto 1 317 000 Less Arrow 1 136 000 Less Arrow 1 040 000
Balansomslutning 12 854 000 Less Arrow 8 487 000 Less Arrow 6 549 000
Omsättningstillgångar 5 137 000 Less Arrow 4 149 000 Less Arrow 2 760 000
Kortfristiga skulder 8 431 000 Less Arrow 5 660 000 Less Arrow 4 046 000
Justerat eget kapital 3 000 000 Less Arrow 2 125 000 Less Arrow 1 950 000
- aktiekapital 5 000 Equal arrow 5 000 Equal arrow 5 000
Antal anställda (medeltal) 0 3 049
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 23,3% More Arrow 25,0% More Arrow 29,8%
Omsättning per anställd 3 895
Resultat i procent av omsättning 5,8% More Arrow 6,1% More Arrow 8,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 15,9%
Balanslikviditet 60,9% More Arrow 73,3% Less Arrow 68,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 43,9% More Arrow 53,5% Less Arrow 53,3%
Förändring omsättning 3 844 000 More Arrow 6 891 000 Less Arrow -522 000
Förändring omsättning % 20% More Arrow 58% Less Arrow -4%
Förändring ant. anställda 19
Förändring ant. anställda % 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.