Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

AF Gruppen ASA

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 23 919 832 Less Arrow 19 226 361 Less Arrow 12 504 155
Finansiella kostnader 0
Resultat efter finansnetto 1 393 234 Less Arrow 1 163 806 Less Arrow 1 095 009
Balansomslutning 13 598 051 Less Arrow 8 694 737 Less Arrow 6 895 395
Omsättningstillgångar 5 434 354 Less Arrow 4 250 555 Less Arrow 2 905 984
Kortfristiga skulder 8 919 026 Less Arrow 5 798 540 Less Arrow 4 260 004
Justerat eget kapital 3 173 654 Less Arrow 2 177 014 Less Arrow 2 053 141
- aktiekapital 5 289 Less Arrow 5 122 More Arrow 5 264
Antal anställda (medeltal) 0 3 049
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 23,3% More Arrow 25,0% More Arrow 29,8%
Omsättning per anställd 4 101
Resultat i procent av omsättning 5,8% More Arrow 6,1% More Arrow 8,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 15,9%
Balanslikviditet 60,9% More Arrow 73,3% Less Arrow 68,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 43,9% More Arrow 53,5% Less Arrow 53,3%
Förändring omsättning 4 066 509 More Arrow 7 059 671 Less Arrow -549 610
Förändring omsättning % 20% More Arrow 58% Less Arrow -4%
Förändring ant. anställda 19
Förändring ant. anställda % 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.