Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Bharat Forge Kilsta AB

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 1 478
- Antal anställda 2 746

Branschrankning

Bransch: 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 39
- Antal anställda 75
- Balansomslutning 55
- Balansomslutning 85
- Omsättning 40
- Omsättning 61
- Soliditet 5 096
- Soliditet 7 480

Bransch: 29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 38
- Antal anställda 51
- Balansomslutning 38
- Balansomslutning 56
- Omsättning 35
- Omsättning 46
- Soliditet 578
- Soliditet 767