Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Bharat Forge Kilsta AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 2017/12 2016/12
Omsättning 952 021 Less Arrow 845 037 Less Arrow 749 771
Finansiella kostnader 17 690 Less Arrow 10 391 More Arrow 16 290
Resultat efter finansnetto -44 629 More Arrow -24 065 More Arrow -21 439
EBITDA -5 750 More Arrow 11 486 More Arrow 19 278
Balansomslutning 523 481 Less Arrow 509 672 Less Arrow 416 633
Omsättningstillgångar 330 388 More Arrow 336 597 Less Arrow 254 220
Kortfristiga skulder 501 764 Less Arrow 489 817 Less Arrow 383 167
Justerat eget kapital 13 266 Less Arrow 11 062 More Arrow 14 477
- aktiekapital 20 000 Equal arrow 20 000 Equal arrow 20 000
Antal anställda (medeltal) 333 Less Arrow 311 Less Arrow 295

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Soliditet 2,5% Less Arrow 2,2% More Arrow 3,5%
Omsättning per anställd 2 859 Less Arrow 2 717 Less Arrow 2 542
Resultat i procent av omsättning -4,7% More Arrow -2,8% Less Arrow -2,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -5,1% More Arrow -2,7% More Arrow -1,2%
Balanslikviditet 65,8% More Arrow 68,7% Less Arrow 66,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -336,4% More Arrow -217,5% More Arrow -148,1%
Förändring omsättning 106 984 Less Arrow 95 266 Less Arrow -58 686
Förändring omsättning % 13% Equal arrow 13% Less Arrow -7%
Förändring ant. anställda 22 Less Arrow 16 Less Arrow 4
Förändring ant. anställda % 7% Less Arrow 5% Less Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.