Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Zalaris ASA

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 821 756 Less Arrow 763 680 Less Arrow 577 890
Finansiella kostnader 28 228 More Arrow 31 938 Less Arrow 21 639
Resultat efter finansnetto -10 537 More Arrow -4 263 Less Arrow -9 535
Balansomslutning 754 313 Less Arrow 743 368 Less Arrow 567 922
Omsättningstillgångar 367 239 More Arrow 398 406 Less Arrow 233 461
Kortfristiga skulder 229 070 More Arrow 240 937 Less Arrow 198 176
Justerat eget kapital 97 501 More Arrow 111 571 More Arrow 119 800
- aktiekapital 2 070 Less Arrow 2 061 Less Arrow 2 014
Antal anställda (medeltal) 792 More Arrow 877 Less Arrow 651
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 12,9% More Arrow 15,0% More Arrow 21,1%
Omsättning per anställd 1 038 Less Arrow 871 More Arrow 888
Resultat i procent av omsättning -1,3% More Arrow -0,6% Less Arrow -1,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 2,3% More Arrow 3,7% Less Arrow 2,1%
Balanslikviditet 160,3% More Arrow 165,4% Less Arrow 117,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -10,8% More Arrow -3,8% Less Arrow -8,0%
Förändring omsättning 33 173 More Arrow 172 210 More Arrow 180 865
Förändring omsättning % 4% More Arrow 29% More Arrow 46%
Förändring ant. anställda -85 More Arrow 226 Less Arrow 197
Förändring ant. anställda % -10% More Arrow 35% More Arrow 43%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.