Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Xfiber AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 2017/12 2016/12
Omsättning 78 778 Less Arrow 67 458 Less Arrow 62 640
Finansiella kostnader 276 Less Arrow 260 More Arrow 397
Resultat efter finansnetto 7 775 Less Arrow 4 940 More Arrow 4 974
Balansomslutning 42 146 Less Arrow 26 520 More Arrow 30 262
Omsättningstillgångar 27 358 Less Arrow 13 255 More Arrow 19 342
Kortfristiga skulder 38 055 Less Arrow 22 240 More Arrow 25 402
Justerat eget kapital 4 091 More Arrow 4 280 More Arrow 4 860
- aktiekapital 106 Less Arrow 103 More Arrow 108
Antal anställda (medeltal) 17
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Soliditet 9,7% More Arrow 16,1% Equal arrow 16,1%
Omsättning per anställd 3 685
Resultat i procent av omsättning 9,9% Less Arrow 7,3% More Arrow 7,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 19,1% More Arrow 19,6% Less Arrow 17,7%
Balanslikviditet 71,9% Less Arrow 59,6% More Arrow 76,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 190,1% Less Arrow 115,4% Less Arrow 102,3%
Förändring omsättning 9 735 Less Arrow 7 909 Less Arrow 4 251
Förändring omsättning % 14% Less Arrow 13% Less Arrow 7%
Förändring ant. anställda -1
Förändring ant. anställda % -6%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.