Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

WorkBest Oy

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/01 2017/01 2016/01
Omsättning 29 More Arrow 57 Less Arrow 9
Finansiella kostnader 0
Resultat efter finansnetto -20 More Arrow 9 Less Arrow -65
Balansomslutning 10 More Arrow 47 Less Arrow 46
Omsättningstillgångar 10 More Arrow 38 Less Arrow 37
Kortfristiga skulder 0 More Arrow 19 More Arrow 28
Justerat eget kapital -39 More Arrow -9 Less Arrow -19
- aktiekapital 29 Less Arrow 28 Equal arrow 28
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2018/01 2017/01 2016/01
Soliditet -390,0% More Arrow -19,1% Less Arrow -41,3%
Omsättning per anställd 29 More Arrow 57 Less Arrow 9
Resultat i procent av omsättning -69,0% More Arrow 15,8% Less Arrow -722,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -141,3%
Balanslikviditet 200% Less Arrow 132,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 51,3% Less Arrow -100% More Arrow 342,1%
Förändring omsättning -29 More Arrow 47 Less Arrow -121
Förändring omsättning % -50% More Arrow 500% Less Arrow -93%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/01 2017/01 2016/01
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.