Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Wisab AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 335 753 Less Arrow 319 002 More Arrow 321 756
Finansiella kostnader 0 More Arrow 2 Less Arrow 0
Resultat efter finansnetto 152 280 Less Arrow 148 758 Less Arrow 146 567
EBITDA 152 660 Less Arrow 149 194 Less Arrow 147 213
Balansomslutning 544 422 Less Arrow 450 138 Less Arrow 403 434
Omsättningstillgångar 537 378 Less Arrow 448 719 Less Arrow 401 497
Kortfristiga skulder 297 552 Less Arrow 225 300 Less Arrow 194 549
Justerat eget kapital 31 623 Less Arrow 30 405 Less Arrow 29 209
- aktiekapital 137 Equal arrow 137 Equal arrow 137
Antal anställda (medeltal) 106 More Arrow 107 More Arrow 110

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 5,8% More Arrow 6,8% More Arrow 7,2%
Omsättning per anställd 3 167 Less Arrow 2 981 Less Arrow 2 925
Resultat i procent av omsättning 45,4% More Arrow 46,6% Less Arrow 45,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 28,0% More Arrow 33,0% More Arrow 36,3%
Balanslikviditet 180,6% More Arrow 199,2% More Arrow 206,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 481,5% More Arrow 489,3% More Arrow 501,8%
Förändring omsättning 16 751 Less Arrow -2 754 More Arrow 17 933
Förändring omsättning % 5% Less Arrow -1% More Arrow 6%
Förändring ant. anställda -1 Less Arrow -3 More Arrow 5
Förändring ant. anställda % -1% Less Arrow -3% More Arrow 5%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.