Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Volati AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 7 751 000 Less Arrow 6 309 000 More Arrow 6 696 000
Finansiella kostnader 117 000 Less Arrow 81 000 More Arrow 114 000
Resultat efter finansnetto 553 000 More Arrow 566 000 Less Arrow 340 000
EBITDA 956 000 Less Arrow 869 000 Less Arrow 437 000
Balansomslutning 6 686 000 Less Arrow 5 623 000 More Arrow 6 506 000
Omsättningstillgångar 3 023 000 Less Arrow 2 461 000 More Arrow 2 980 000
Kortfristiga skulder 3 472 000 Less Arrow 2 662 000 Less Arrow 1 665 000
Justerat eget kapital 2 119 000 Less Arrow 1 872 000 More Arrow 3 219 000
- aktiekapital 10 000 Equal arrow 10 000 Equal arrow 10 000
Antal anställda (medeltal) 1 901 Less Arrow 1 723 More Arrow 1 771

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 31,7% More Arrow 33,3% More Arrow 49,5%
Omsättning per anställd 4 077 Less Arrow 3 662 More Arrow 3 781
Resultat i procent av omsättning 7,1% More Arrow 9,0% Less Arrow 5,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 10,0% More Arrow 11,5% Less Arrow 7,0%
Balanslikviditet 87,1% More Arrow 92,4% More Arrow 179,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 26,1% More Arrow 30,2% Less Arrow 10,6%
Förändring omsättning 1 442 000 Less Arrow -387 000 More Arrow -137 000
Förändring omsättning % 23% Less Arrow -6% More Arrow -2%
Förändring ant. anställda 178 Less Arrow -48 Less Arrow -365
Förändring ant. anställda % 10% Less Arrow -3% Less Arrow -17%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.