Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Visma AS

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 1 523 698 Less Arrow 1 135 547 Less Arrow 949 733
Finansiella kostnader 67 623 Less Arrow 37 571 Less Arrow 31 030
Resultat efter finansnetto 128 054 Less Arrow 112 538 Less Arrow 94 077
Balansomslutning 3 815 833 Less Arrow 2 955 660 Less Arrow 2 002 562
Omsättningstillgångar 914 027 Less Arrow 751 647 Less Arrow 552 156
Kortfristiga skulder 501 231 More Arrow 724 884 Less Arrow 474 557
Justerat eget kapital 1 399 740 Less Arrow 990 699 Less Arrow 765 633
- aktiekapital 18 960 Less Arrow 18 615 More Arrow 18 973
Antal anställda (medeltal) 6 735
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 36,7% Less Arrow 33,5% More Arrow 38,2%
Omsättning per anställd 141
Resultat i procent av omsättning 8,4% More Arrow 9,9% Equal arrow 9,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 5,1% Equal arrow 5,1% More Arrow 6,2%
Balanslikviditet 182,4% Less Arrow 103,7% More Arrow 116,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 9,1% More Arrow 11,4% More Arrow 12,3%
Förändring omsättning 368 912 Less Arrow 203 759 Less Arrow 151 459
Förändring omsättning % 32% Less Arrow 22% Less Arrow 19%
Förändring ant. anställda
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.