Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Viherrakennus Oy Keijo Sakaranaho

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/02 2016/01 2015/01
Omsättning 37 399 Less Arrow 23 851 More Arrow 23 875
Finansiella kostnader 332 More Arrow 529 More Arrow 535
Resultat efter finansnetto 3 657 Less Arrow 501 Less Arrow -131
Balansomslutning 7 536 More Arrow 17 745 Less Arrow 14 835
Omsättningstillgångar 816 Less Arrow 121 More Arrow 122
Kortfristiga skulder 5 551 More Arrow 8 733 Less Arrow 7 474
Justerat eget kapital -1 642 More Arrow 4 093 Less Arrow 3 948
- aktiekapital 534 Less Arrow 492 More Arrow 497
Antal anställda (medeltal) 16 Equal arrow 16 Less Arrow 12

Nyckeltal

Bokslut 2018/02 2016/01 2015/01
Soliditet -21,8% More Arrow 23,1% More Arrow 26,6%
Omsättning per anställd 2 337 Less Arrow 1 491 More Arrow 1 990
Resultat i procent av omsättning 9,8% Less Arrow 2,1% Less Arrow -0,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 52,9% Less Arrow 5,8% Less Arrow 2,7%
Balanslikviditet 14,7% Less Arrow 1,4% More Arrow 1,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -222,7% More Arrow 12,2% Less Arrow -3,3%
Förändring omsättning 11 506 Less Arrow 223 More Arrow 5 711
Förändring omsättning % 44% Less Arrow 1% More Arrow 31%
Förändring ant. anställda 0 More Arrow 4 Less Arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% More Arrow 33% Less Arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/02 2016/01 2015/01
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.