Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Vestas Manufacturing A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 2017/12 2016/12
Omsättning 50 413 554 Less Arrow 45 631 688 More Arrow 50 799 035
Resultat efter finansnetto 260 250 Less Arrow 61 487 More Arrow 666 541
Balansomslutning 21 535 122 Less Arrow 19 924 382 More Arrow 35 964 625
Omsättningstillgångar 12 582 614 Less Arrow 11 792 657 More Arrow 26 667 556
Kortfristiga skulder 7 347 989 Less Arrow 5 866 512 More Arrow 22 420 102
Justerat eget kapital 14 187 133 Less Arrow 14 057 870 Less Arrow 13 544 523
- aktiekapital 137 600 Less Arrow 132 301 Less Arrow 128 684
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Soliditet 65,9% More Arrow 70,6% Less Arrow 37,7%
Omsättning per anställd 50 414 Less Arrow 45 632 More Arrow 50 799
Resultat i procent av omsättning 0,5% Less Arrow 0,1% More Arrow 1,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 171,2% More Arrow 201,0% Less Arrow 118,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 1,8% Less Arrow 0,4% More Arrow 4,9%
Förändring omsättning 2 954 216 Less Arrow -6 595 216 More Arrow 5 445 386
Förändring omsättning % 6% Less Arrow -13% More Arrow 12%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Less Arrow -1 174
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Less Arrow -54%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.