Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Växjö Kommunföretag AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 2 289 053 Less Arrow 2 158 796 More Arrow 2 197 919
Finansiella kostnader 134 659 More Arrow 138 185 More Arrow 146 386
Resultat efter finansnetto 441 454 Less Arrow 372 280 Less Arrow 228 548
EBITDA 773 650 More Arrow 821 582 More Arrow 860 796
Balansomslutning 13 637 991 Less Arrow 13 165 272 Less Arrow 12 749 199
Omsättningstillgångar 807 948 Less Arrow 673 020 Less Arrow 468 034
Kortfristiga skulder 2 324 957 Less Arrow 1 828 144 More Arrow 1 959 756
Justerat eget kapital 3 377 550 Less Arrow 3 103 554 Less Arrow 2 893 963
- aktiekapital 21 700 Equal arrow 21 700 Equal arrow 21 700
Antal anställda (medeltal) 470 Less Arrow 461 Less Arrow 454

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 24,8% Less Arrow 23,6% Less Arrow 22,7%
Omsättning per anställd 4 870 Less Arrow 4 683 More Arrow 4 841
Resultat i procent av omsättning 19,3% Less Arrow 17,2% Less Arrow 10,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 4,2% Less Arrow 3,9% Less Arrow 2,9%
Balanslikviditet 34,8% More Arrow 36,8% Less Arrow 23,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 13,1% Less Arrow 12,0% Less Arrow 7,9%
Förändring omsättning 130 257 Less Arrow -39 123 More Arrow 12 269
Förändring omsättning % 6% Less Arrow -2% More Arrow 1%
Förändring ant. anställda 9 Less Arrow 7 More Arrow 10
Förändring ant. anställda % 2% Equal arrow 2% Equal arrow 2%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.