Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Vattenfall AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 166 360 000 Less Arrow 156 824 000 Less Arrow 135 295 000
Finansiella kostnader 6 522 000 Less Arrow 6 510 000 More Arrow 8 425 000
Resultat efter finansnetto 18 322 000 Less Arrow 14 003 000 Less Arrow 12 889 000
EBITDA 42 445 000 Less Arrow 34 341 000
Balansomslutning 450 780 000 More Arrow 462 608 000 Less Arrow 407 868 000
Omsättningstillgångar 96 586 000 More Arrow 126 647 000 Less Arrow 89 961 000
Kortfristiga skulder 90 126 000 More Arrow 123 941 000 Less Arrow 78 075 000
Justerat eget kapital 93 631 000 Less Arrow 88 096 000
- aktiekapital 6 585 000 Equal arrow 6 585 000 Equal arrow 6 585 000
Antal anställda (medeltal) 19 997 Less Arrow 19 979 More Arrow 20 041

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 20,8% Less Arrow 19,0%
Omsättning per anställd 8 319 Less Arrow 7 849 Less Arrow 6 751
Resultat i procent av omsättning 11,0% Less Arrow 8,9% More Arrow 9,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 5,5% Less Arrow 4,4% More Arrow 5,2%
Balanslikviditet 107,2% Less Arrow 102,2% More Arrow 115,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 19,6% Less Arrow 15,9%
Förändring omsättning 9 536 000 More Arrow 21 529 000 Less Arrow -3 913 000
Förändring omsättning % 6% More Arrow 16% Less Arrow -3%
Förändring ant. anställda 18 Less Arrow -62 More Arrow 106
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% More Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.