Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Tt-Netværket P/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 3 303 769 Less Arrow 1 360 105 More Arrow 2 313 555
Resultat efter finansnetto 58 740 Less Arrow 47 586 More Arrow 70 527
Balansomslutning 12 541 226 Less Arrow 5 294 320 More Arrow 8 810 058
Omsättningstillgångar 475 075 Less Arrow 402 957 Less Arrow 316 934
Kortfristiga skulder 981 573 Less Arrow 789 351 Less Arrow 485 594
Justerat eget kapital 3 564 812 Less Arrow 1 611 039 More Arrow 3 067 718
- aktiekapital 149 648 Less Arrow 137 527 Less Arrow 134 924
Antal anställda (medeltal) 35 Equal arrow 35 Equal arrow 35

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 28,4% More Arrow 30,4% More Arrow 34,8%
Omsättning per anställd 94 393 Less Arrow 38 860 More Arrow 66 102
Resultat i procent av omsättning 1,8% More Arrow 3,5% Less Arrow 3,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 48,4% More Arrow 51,0% More Arrow 65,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 1,6% More Arrow 3,0% Less Arrow 2,3%
Förändring omsättning 1 823 784 Less Arrow -998 088 More Arrow -17 939
Förändring omsättning % 123% Less Arrow -42% More Arrow -1%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.