Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Trameta Oy

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/01 2016/01 2015/01
Omsättning 37 999 Less Arrow 23 396 More Arrow 27 663
Finansiella kostnader 9 Equal arrow 9 Equal arrow 9
Resultat efter finansnetto 5 669 Less Arrow -343 More Arrow 1 950
Balansomslutning 16 317 Less Arrow 10 895 More Arrow 12 115
Omsättningstillgångar 6 207 Less Arrow 5 179 Less Arrow 4 351
Kortfristiga skulder 3 978 Less Arrow 2 738 More Arrow 2 813
Justerat eget kapital 12 339 Less Arrow 8 148 More Arrow 9 293
- aktiekapital 76 Less Arrow 74 More Arrow 75
Antal anställda (medeltal) 19 Less Arrow 16

Nyckeltal

Bokslut 2017/01 2016/01 2015/01
Soliditet 75,6% Less Arrow 74,8% More Arrow 76,7%
Omsättning per anställd 1 231 More Arrow 1 729
Resultat i procent av omsättning 14,9% Less Arrow -1,5% More Arrow 7,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 34,8% Less Arrow -3,1% More Arrow 16,2%
Balanslikviditet 156,0% More Arrow 189,2% Less Arrow 154,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 45,9% Less Arrow -4,2% More Arrow 21,0%
Förändring omsättning 14 181 Less Arrow -3 981 More Arrow 12 078
Förändring omsättning % 60% Less Arrow -15% More Arrow 77%
Förändring ant. anställda 3 Less Arrow 0
Förändring ant. anställda % 19% Less Arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/01 2016/01 2015/01
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.