Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Torpet i Sydost AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 408 Less Arrow 249 Less Arrow 118
Finansiella kostnader 0 More Arrow 1 Less Arrow 0
Resultat efter finansnetto 72 Less Arrow 60 Less Arrow -18
EBITDA 78 Less Arrow 67 Less Arrow -12
Balansomslutning 229 Less Arrow 152 Less Arrow 81
Omsättningstillgångar 171 Less Arrow 139 Less Arrow 62
Kortfristiga skulder 58 Less Arrow 38 Less Arrow 17
Justerat eget kapital 171 Less Arrow 114 Less Arrow 64
- aktiekapital 50 Equal arrow 50 Equal arrow 50
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 74,7% More Arrow 75,0% More Arrow 79,0%
Omsättning per anställd 408 Less Arrow 249 Less Arrow 118
Resultat i procent av omsättning 17,6% More Arrow 24,1% Less Arrow -15,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 31,4% More Arrow 40,1% Less Arrow -22,2%
Balanslikviditet 294,8% More Arrow 365,8% Less Arrow 364,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 42,1% More Arrow 52,6% Less Arrow -28,1%
Förändring omsättning 159 Less Arrow 131 Less Arrow -487
Förändring omsättning % 64% More Arrow 111% Less Arrow -80%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.