Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Tornstaden, AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 2 259 605 Less Arrow 1 927 661 Less Arrow 1 734 549
Finansiella kostnader 9 936 More Arrow 14 965 More Arrow 14 999
Resultat efter finansnetto 247 441 More Arrow 368 976 Less Arrow 258 979
EBITDA 186 054 More Arrow 210 375 More Arrow 219 899
Balansomslutning 2 482 747 Less Arrow 2 246 027 Less Arrow 2 122 547
Omsättningstillgångar 1 588 744 Less Arrow 1 365 524 Less Arrow 1 225 450
Kortfristiga skulder 669 208 Less Arrow 511 400 Less Arrow 478 165
Justerat eget kapital 1 128 072 Less Arrow 1 123 319 Less Arrow 1 026 831
- aktiekapital 2 000 Equal arrow 2 000 Equal arrow 2 000
Antal anställda (medeltal) 149 More Arrow 152 Less Arrow 143

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 45,4% More Arrow 50,0% Less Arrow 48,4%
Omsättning per anställd 15 165 Less Arrow 12 682 Less Arrow 12 130
Resultat i procent av omsättning 11,0% More Arrow 19,1% Less Arrow 14,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 10,4% More Arrow 17,1% Less Arrow 12,9%
Balanslikviditet 237,4% More Arrow 267,0% Less Arrow 256,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 21,9% More Arrow 32,8% Less Arrow 25,2%
Förändring omsättning 331 944 Less Arrow 193 112 Less Arrow 36 072
Förändring omsättning % 17% Less Arrow 11% Less Arrow 2%
Förändring ant. anställda -3 More Arrow 9 Equal arrow 9
Förändring ant. anställda % -2% More Arrow 6% More Arrow 7%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.