Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

TitanX Engine Cooling AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/03 2018/03 2017/03
Omsättning 1 318 853 Less Arrow 1 187 675 More Arrow 1 276 111
Finansiella kostnader 7 016 More Arrow 10 073 More Arrow 13 518
Resultat efter finansnetto -29 869 More Arrow 13 353 More Arrow 46 165
Balansomslutning 719 991 More Arrow 1 047 085 Less Arrow 1 003 205
Omsättningstillgångar 347 389 More Arrow 745 465 Less Arrow 695 593
Kortfristiga skulder 540 152 More Arrow 841 617 Less Arrow 814 491
Justerat eget kapital 122 797 More Arrow 146 683 Less Arrow 132 156
- aktiekapital 11 000 Equal arrow 11 000 Equal arrow 11 000
Antal anställda (medeltal) 482 Less Arrow 450 Less Arrow 441

Nyckeltal

Bokslut 2019/03 2018/03 2017/03
Soliditet 17,1% Less Arrow 14,0% Less Arrow 13,2%
Omsättning per anställd 2 736 Less Arrow 2 639 More Arrow 2 894
Resultat i procent av omsättning -2,3% More Arrow 1,1% More Arrow 3,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -3,2% More Arrow 2,2% More Arrow 5,9%
Balanslikviditet 64,3% More Arrow 88,6% Less Arrow 85,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -24,3% More Arrow 9,1% More Arrow 34,9%
Förändring omsättning 131 178 Less Arrow -88 436 More Arrow 225 766
Förändring omsättning % 11% Less Arrow -7% More Arrow 21%
Förändring ant. anställda 32 Less Arrow 9 Less Arrow -4
Förändring ant. anställda % 7% Less Arrow 2% Less Arrow -1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/03 2018/03 2017/03
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.