Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Tieto Oyj

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Omsättning 15 200 057 Less Arrow 14 279 555 Less Arrow 13 338 014
Finansiella kostnader 48 264 More Arrow 58 358 More Arrow 71 253
Resultat efter finansnetto 1 337 589 Less Arrow 1 308 752 Less Arrow 1 089 806
Balansomslutning 11 307 456 Less Arrow 10 279 634 Less Arrow 9 923 351
Omsättningstillgångar 770 247 Less Arrow 542 443 More Arrow 1 426 887
Kortfristiga skulder 5 055 851 Less Arrow 4 096 547 Less Arrow 4 068 729
Justerat eget kapital 4 684 517 Less Arrow 4 669 604 Less Arrow 4 411 292
- aktiekapital 754 487 Less Arrow 732 825 Less Arrow 699 741
Antal anställda (medeltal) 13 889 Less Arrow 13 472 Less Arrow 13 184

Nyckeltal

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Soliditet 41,4% More Arrow 45,4% Less Arrow 44,5%
Omsättning per anställd 1 094 Less Arrow 1 060 Less Arrow 1 012
Resultat i procent av omsättning 8,8% More Arrow 9,2% Less Arrow 8,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 12,3% More Arrow 13,3% Less Arrow 11,7%
Balanslikviditet 15,2% Less Arrow 13,2% More Arrow 35,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 28,6% Less Arrow 28,0% Less Arrow 24,7%
Förändring omsättning 498 395 Less Arrow 310 924 Less Arrow -570 024
Förändring omsättning % 3% Less Arrow 2% Less Arrow -4%
Förändring ant. anställda 417 Less Arrow 288 Less Arrow -823
Förändring ant. anställda % 3% Less Arrow 2% Less Arrow -6%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.