Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Terma A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/02 2021/02 2020/02
Omsättning 1 716 339 Less Arrow 1 517 310 More Arrow 1 519 672
Resultat efter finansnetto 199 690 Less Arrow 164 472 Less Arrow 146 889
Balansomslutning 3 340 250 Less Arrow 3 029 024 More Arrow 3 039 913
Omsättningstillgångar 1 305 762 Less Arrow 1 112 450 More Arrow 1 298 309
Kortfristiga skulder 1 279 291 Less Arrow 1 173 714 Less Arrow 1 137 490
Justerat eget kapital 1 065 922 Less Arrow 992 179 Less Arrow 970 661
- aktiekapital 25 764 Less Arrow 24 447 More Arrow 25 684
Antal anställda (medeltal) 350 Equal arrow 350 Equal arrow 350

Nyckeltal

Bokslut 2022/02 2021/02 2020/02
Soliditet 31,9% More Arrow 32,8% Less Arrow 31,9%
Omsättning per anställd 4 904 Less Arrow 4 335 More Arrow 4 342
Resultat i procent av omsättning 11,6% Less Arrow 10,8% Less Arrow 9,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 102,1% Less Arrow 94,8% More Arrow 114,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 18,7% Less Arrow 16,6% Less Arrow 15,1%
Förändring omsättning 117 281 Less Arrow 70 809 Less Arrow 66 324
Förändring omsättning % 7% Less Arrow 5% Equal arrow 5%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/02 2021/02 2020/02
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.