Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Telenor Satellite AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 970 933 Less Arrow 886 520 More Arrow 1 167 135
Finansiella kostnader 47 214 Less Arrow -17 853 More Arrow 32 895
Resultat efter finansnetto 414 808 Less Arrow 359 575 More Arrow 664 658
Balansomslutning 3 249 427 Less Arrow 2 886 137 More Arrow 3 669 111
Omsättningstillgångar 866 490 Less Arrow 303 304 More Arrow 856 729
Kortfristiga skulder 644 281 Less Arrow 537 262 More Arrow 1 445 299
Justerat eget kapital 1 147 393 More Arrow 1 189 527 More Arrow 1 610 005
- aktiekapital 203 739 Less Arrow 197 305 Less Arrow 192 775
Antal anställda (medeltal) 121
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 35,3% More Arrow 41,2% More Arrow 43,9%
Omsättning per anställd 9 646
Resultat i procent av omsättning 42,7% Less Arrow 40,6% More Arrow 56,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 14,2% Less Arrow 11,8% More Arrow 19,0%
Balanslikviditet 134,5% Less Arrow 56,5% More Arrow 59,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 36,2% Less Arrow 30,2% More Arrow 41,3%
Förändring omsättning 55 504 Less Arrow -308 042 More Arrow 320 212
Förändring omsättning % 6% Less Arrow -26% More Arrow 38%
Förändring ant. anställda -6
Förändring ant. anställda % -5%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.