Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

Tecto AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 123 240 More Arrow 167 254 Less Arrow 83 486
Finansiella kostnader 5 410 Less Arrow 3 818 More Arrow 4 384
Resultat efter finansnetto 864 More Arrow 9 086 Less Arrow 4 942
Balansomslutning 126 566 More Arrow 130 515 More Arrow 136 547
Omsättningstillgångar 36 671 More Arrow 39 946 Less Arrow 37 336
Kortfristiga skulder 17 941 More Arrow 25 794 More Arrow 32 577
Justerat eget kapital 24 431 More Arrow 25 841 Less Arrow 16 780
- aktiekapital 394 Less Arrow 381 More Arrow 392
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 19,3% More Arrow 19,8% Less Arrow 12,3%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 0,7% More Arrow 5,4% More Arrow 5,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 5,0% More Arrow 9,9% Less Arrow 6,8%
Balanslikviditet 204,4% Less Arrow 154,9% Less Arrow 114,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 3,5% More Arrow 35,2% Less Arrow 29,5%
Förändring omsättning -49 468 More Arrow 86 021 Less Arrow -4 625
Förändring omsättning % -29% More Arrow 106% Less Arrow -5%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.