Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Techtronic Industries Nordic ApS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 3 001 658 Less Arrow 2 201 022 Less Arrow 1 774 704
Resultat efter finansnetto 54 319 Less Arrow 23 427 More Arrow 28 771
Balansomslutning 1 381 098 Less Arrow 957 099 Less Arrow 729 923
Omsättningstillgångar 1 324 168 Less Arrow 907 678 Less Arrow 697 960
Kortfristiga skulder 1 146 276 Less Arrow 775 165 Less Arrow 590 524
Justerat eget kapital 142 721 Less Arrow 98 730 Less Arrow 83 226
- aktiekapital 172 Less Arrow 169 More Arrow 175
Antal anställda (medeltal) 75 Equal arrow 75 Equal arrow 75

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 10,3% Equal arrow 10,3% More Arrow 11,4%
Omsättning per anställd 40 022 Less Arrow 29 347 Less Arrow 23 663
Resultat i procent av omsättning 1,8% Less Arrow 1,1% More Arrow 1,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 115,5% More Arrow 117,1% More Arrow 118,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 38,1% Less Arrow 23,7% More Arrow 34,6%
Förändring omsättning 758 170 Less Arrow 486 739 Less Arrow 277 334
Förändring omsättning % 34% Less Arrow 28% Less Arrow 19%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.