Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Team Olivia Group AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 4 570 429 Less Arrow 4 285 078 Less Arrow 4 058 341
Finansiella kostnader 60 981 More Arrow 62 034 Less Arrow 41 401
Resultat efter finansnetto 141 536 Less Arrow -19 058 More Arrow 71 882
EBITDA 276 780 Less Arrow 137 971 More Arrow 195 698
Balansomslutning 2 935 321 Less Arrow 2 915 251 Less Arrow 2 862 065
Omsättningstillgångar 711 501 Less Arrow 659 051 More Arrow 685 818
Kortfristiga skulder 928 347 Less Arrow 751 324 More Arrow 811 521
Justerat eget kapital 871 295 Less Arrow 739 228 More Arrow 790 770
- aktiekapital 1 810 Equal arrow 1 810 Equal arrow 1 810
Antal anställda (medeltal) 7 699 Less Arrow 7 342 Less Arrow 7 042

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 29,7% Less Arrow 25,4% More Arrow 27,6%
Omsättning per anställd 594 Less Arrow 584 Less Arrow 576
Resultat i procent av omsättning 3,1% Less Arrow -0,4% More Arrow 1,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 6,9% Less Arrow 1,5% More Arrow 4,0%
Balanslikviditet 76,6% More Arrow 87,7% Less Arrow 84,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 16,2% Less Arrow -2,6% More Arrow 9,1%
Förändring omsättning 285 351 Less Arrow 226 737 More Arrow 652 670
Förändring omsättning % 7% Less Arrow 6% More Arrow 19%
Förändring ant. anställda 357 Less Arrow 300 More Arrow 808
Förändring ant. anställda % 5% Less Arrow 4% More Arrow 13%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.