Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Team Kjellin Mining & Entreprenad AB

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 276 658 Less Arrow 260 763 More Arrow 367 415
Finansiella kostnader 2 660 Less Arrow 2 275 More Arrow 2 858
Resultat efter finansnetto -956 More Arrow 9 347 More Arrow 78 907
EBITDA 38 116 More Arrow 44 264 More Arrow 112 528
Balansomslutning 253 981 More Arrow 367 712 More Arrow 401 156
Omsättningstillgångar 103 263 More Arrow 182 109 More Arrow 208 340
Kortfristiga skulder 64 899 More Arrow 79 251 More Arrow 85 260
Justerat eget kapital 99 104 More Arrow 179 344 More Arrow 184 822
- aktiekapital 47 More Arrow 49 More Arrow 52
Antal anställda (medeltal) 123 More Arrow 124 More Arrow 140

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 39,0% More Arrow 48,8% Less Arrow 46,1%
Omsättning per anställd 2 249 Less Arrow 2 103 More Arrow 2 624
Resultat i procent av omsättning -0,3% More Arrow 3,6% More Arrow 21,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 0,7% More Arrow 3,2% More Arrow 20,4%
Balanslikviditet 159,1% More Arrow 229,8% More Arrow 244,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -1,0% More Arrow 5,2% More Arrow 42,7%
Förändring omsättning 23 732 Less Arrow -81 267 More Arrow 40 572
Förändring omsättning % 9% Less Arrow -24% More Arrow 12%
Förändring ant. anställda -1 Less Arrow -16 More Arrow 23
Förändring ant. anställda % -1% Less Arrow -11% More Arrow 20%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.