Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

TD SYNNEX Denmark ApS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/01 2021/01 2020/01
Omsättning 3 880 912 Less Arrow 3 166 736 More Arrow 3 234 844
Resultat efter finansnetto -4 745 Less Arrow -14 371 Less Arrow -15 083
Balansomslutning 729 951 More Arrow 821 996 Less Arrow 686 027
Omsättningstillgångar 598 290 More Arrow 695 180 Less Arrow 551 378
Kortfristiga skulder 467 897 More Arrow 564 400 Less Arrow 408 425
Justerat eget kapital 255 295 Less Arrow 251 066 More Arrow 277 601
- aktiekapital 25 369 Less Arrow 24 511 More Arrow 25 662
Antal anställda (medeltal) 75 Equal arrow 75 Equal arrow 75

Nyckeltal

Bokslut 2022/01 2021/01 2020/01
Soliditet 35,0% Less Arrow 30,5% More Arrow 40,5%
Omsättning per anställd 51 745 Less Arrow 42 223 More Arrow 43 131
Resultat i procent av omsättning -0,1% Less Arrow -0,5% Equal arrow -0,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 127,9% Less Arrow 123,2% More Arrow 135,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -1,9% Less Arrow -5,7% More Arrow -5,4%
Förändring omsättning 603 356 Less Arrow 76 997 Less Arrow 10 354
Förändring omsättning % 18% Less Arrow 2% Less Arrow 0%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/01 2021/01 2020/01
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.