Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Sweco AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Omsättning 20 858 000 Less Arrow 20 629 000
Finansiella kostnader 106 000 More Arrow 123 000
Resultat efter finansnetto 1 608 000 More Arrow 1 777 000
EBITDA 2 692 000 More Arrow 2 839 000
Balansomslutning 19 948 000 Less Arrow 19 303 000
Omsättningstillgångar 8 400 000 Less Arrow 7 481 000
Kortfristiga skulder 6 422 000 More Arrow 7 074 000
Justerat eget kapital 7 548 000 Less Arrow 7 154 000
- aktiekapital 121 000 Equal arrow 121 000
Antal anställda (medeltal) 17 802 Less Arrow 5 757 More Arrow 16 412

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Soliditet 37,8% Less Arrow 37,1%
Omsättning per anställd 3 623 Less Arrow 1 257
Resultat i procent av omsättning 7,7% More Arrow 8,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 8,6% More Arrow 9,8%
Balanslikviditet 130,8% Less Arrow 105,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 21,3% More Arrow 24,8%
Förändring omsättning 229 000 More Arrow 1 894 000
Förändring omsättning % 4% Less Arrow 1% More Arrow 10%
Förändring ant. anställda 12 045 Less Arrow -10 655 More Arrow 1 106
Förändring ant. anställda % 209% Less Arrow -65% More Arrow 7%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.