Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Sweco AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 18 735 000 Less Arrow 16 887 000 Less Arrow 16 531 000
Finansiella kostnader 63 000 Less Arrow 61 000 More Arrow 65 000
Resultat efter finansnetto 1 508 000 Less Arrow 1 376 000 Less Arrow 1 216 000
EBITDA 1 834 000 Less Arrow 1 425 000
Balansomslutning 14 708 000 Less Arrow 14 280 000 Less Arrow 13 820 000
Omsättningstillgångar 6 704 000 More Arrow 6 734 000 Less Arrow 6 542 000
Kortfristiga skulder 5 283 000 More Arrow 5 313 000 More Arrow 6 038 000
Justerat eget kapital 6 302 000 Less Arrow 5 967 000 Less Arrow 5 425 000
- aktiekapital 121 000 More Arrow 122 000 Equal arrow 122 000
Antal anställda (medeltal) 15 306 Less Arrow 14 530 More Arrow 14 653

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 42,8% Less Arrow 41,8% Less Arrow 39,3%
Omsättning per anställd 1 224 Less Arrow 1 162 Less Arrow 1 128
Resultat i procent av omsättning 8,0% More Arrow 8,1% Less Arrow 7,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 10,7% Less Arrow 10,1% Less Arrow 9,3%
Balanslikviditet 126,9% Less Arrow 126,7% Less Arrow 108,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 23,9% Less Arrow 23,1% Less Arrow 22,4%
Förändring omsättning 1 848 000 Less Arrow 356 000 More Arrow 5 142 000
Förändring omsättning % 11% Less Arrow 2% More Arrow 45%
Förändring ant. anställda 776 Less Arrow -123 More Arrow 4 465
Förändring ant. anställda % 5% Less Arrow -1% More Arrow 44%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.