Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Swebor Stål Svenska AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/06
Omsättning 202 854 More Arrow 260 569 Less Arrow 183 461
Finansiella kostnader 843 More Arrow 1 785 Less Arrow 1 058
Resultat efter finansnetto 16 139 Less Arrow 104 More Arrow 10 354
EBITDA 19 870 Less Arrow 5 014 More Arrow 12 782
Balansomslutning 151 567 Less Arrow 122 637 More Arrow 128 834
Omsättningstillgångar 133 580 Less Arrow 105 267 More Arrow 118 515
Kortfristiga skulder 63 107 Less Arrow 20 417 More Arrow 33 741
Justerat eget kapital 59 612 Less Arrow 47 207 More Arrow 48 967
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 22 Equal arrow 22 Equal arrow 22

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/06
Soliditet 39,3% Less Arrow 38,5% Less Arrow 38,0%
Omsättning per anställd 9 221 More Arrow 11 844 Less Arrow 8 339
Resultat i procent av omsättning 8,0% Less Arrow 0,0% More Arrow 5,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 11,2% Less Arrow 1,5% More Arrow 8,9%
Balanslikviditet 211,7% More Arrow 515,6% Less Arrow 351,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 27,1% Less Arrow 0,2% More Arrow 21,1%
Förändring omsättning -57 715 More Arrow 77 108 Less Arrow 33 321
Förändring omsättning % -22% More Arrow 42% Less Arrow 22%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 More Arrow 2
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% More Arrow 10%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/06
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.