Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 8 395 000 Less Arrow 5 541 000 More Arrow 5 570 000
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 1 978 000 More Arrow 2 119 000 Less Arrow 1 797 000
EBITDA 1 978 000 More Arrow 2 119 000 Less Arrow 1 797 000
Balansomslutning 494 313 000 Less Arrow 447 574 000 Less Arrow 407 823 000
Omsättningstillgångar 494 313 000 Less Arrow 0 More Arrow 361 000
Kortfristiga skulder 480 575 000 Less Arrow 428 047 000 Less Arrow 124 717 000
Justerat eget kapital 13 738 000 More Arrow 19 527 000 Less Arrow 19 243 000
- aktiekapital 50 000 Equal arrow 50 000 Equal arrow 50 000
Antal anställda (medeltal) 40 Equal arrow 40 Less Arrow 36

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 2,8% More Arrow 4,4% More Arrow 4,7%
Omsättning per anställd 209 875 Less Arrow 138 525 More Arrow 154 722
Resultat i procent av omsättning 23,6% More Arrow 38,2% Less Arrow 32,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 0,4% More Arrow 0,5% Less Arrow 0,4%
Balanslikviditet 102,9% Less Arrow 0% More Arrow 0,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 14,4% Less Arrow 10,9% Less Arrow 9,3%
Förändring omsättning 2 854 000 Less Arrow -29 000 More Arrow 413 000
Förändring omsättning % 52% Less Arrow -1% More Arrow 8%
Förändring ant. anställda 0 More Arrow 4 More Arrow 36
Förändring ant. anställda % 0% More Arrow 11%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.