Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Sven Dahlqvists Transport AB

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2018/08 2017/08 2016/08
Omsättning 12 956 Less Arrow 10 744 Less Arrow 7 696
Finansiella kostnader 34 More Arrow 37 More Arrow 38
Resultat efter finansnetto -55 More Arrow 73 Less Arrow -16
EBITDA 397 More Arrow 553 Less Arrow 391
Balansomslutning 3 938 Less Arrow 3 925 Less Arrow 3 816
Omsättningstillgångar 1 654 Less Arrow 1 519 Less Arrow 1 293
Kortfristiga skulder 2 184 Less Arrow 2 013 More Arrow 2 425
Justerat eget kapital 433 More Arrow 512 Less Arrow 424
- aktiekapital 24 More Arrow 26 Equal arrow 26
Antal anställda (medeltal) 46 More Arrow 50 More Arrow 53

Nyckeltal

Bokslut 2018/08 2017/08 2016/08
Soliditet 11,0% More Arrow 13,0% Less Arrow 11,1%
Omsättning per anställd 282 Less Arrow 215 Less Arrow 145
Resultat i procent av omsättning -0,4% More Arrow 0,7% Less Arrow -0,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -0,5% More Arrow 2,8% Less Arrow 0,6%
Balanslikviditet 75,7% Less Arrow 75,5% Less Arrow 53,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -12,7% More Arrow 14,3% Less Arrow -3,8%
Förändring omsättning 3 377 Less Arrow 3 024 Less Arrow 1 550
Förändring omsättning % 35% More Arrow 39% Less Arrow 25%
Förändring ant. anställda -4 More Arrow -3 More Arrow 2
Förändring ant. anställda % -8% More Arrow -6% More Arrow 4%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/08 2017/08 2016/08
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.