Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Suomen Tekojää Oy

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/12 2016/12 2015/12
Omsättning 70 819 More Arrow 74 048 Less Arrow 44 159
Finansiella kostnader 443 Less Arrow 402 More Arrow 448
Resultat efter finansnetto 4 294 Less Arrow 3 664 Less Arrow 2 622
Balansomslutning 71 272 Less Arrow 61 620 Less Arrow 58 473
Omsättningstillgångar 9 308 More Arrow 11 308 Less Arrow 10 661
Kortfristiga skulder 31 096 Less Arrow 24 491 Less Arrow 24 454
Justerat eget kapital 40 187 Less Arrow 37 129 Less Arrow 34 019
- aktiekapital 660 Less Arrow 641 Less Arrow 612
Antal anställda (medeltal) 18 Equal arrow 18 Less Arrow 17

Nyckeltal

Bokslut 2017/12 2016/12 2015/12
Soliditet 56,4% More Arrow 60,3% Less Arrow 58,2%
Omsättning per anställd 3 934 More Arrow 4 114 Less Arrow 2 598
Resultat i procent av omsättning 6,1% Less Arrow 4,9% More Arrow 5,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 6,6% Equal arrow 6,6% Less Arrow 5,3%
Balanslikviditet 29,9% More Arrow 46,2% Less Arrow 43,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 10,7% Less Arrow 9,9% Less Arrow 7,7%
Förändring omsättning -5 417 More Arrow 27 801 Less Arrow -19 430
Förändring omsättning % -7% More Arrow 60% Less Arrow -31%
Förändring ant. anställda 0 More Arrow 1 Equal arrow 1
Förändring ant. anställda % 0% More Arrow 6% Equal arrow 6%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/12 2016/12 2015/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.